Föreståndare av sprängämnesförråd

16 lektioner à 45 min

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter om förvaring och överföring av explosiv vara krävs alltid en föreståndare för förrådet för de explosiva varorna. Kraven på föreståndarens kompetens har kraftigt skärpts de senaste åren bland annat innebärande att föreståndaren skall ha dokumenterad utbildning. Denna utbildning kan antingen vara Grundkurs i sprängteknik men det finns också denna särskilt framtagna kurs för föreståndare som inte spränger självständigt som sprängarbasar.

I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

BEF medlemmar erhåller automatiskt 10% rabatt.

Kursledare: Ulf Jonsson

Pris: 7 000 kr

 

2018

Våren 2018
Vecka 6 Stockholm
Vecka 9 Skellefteå
Vecka 17 Stockholm
Vecka 20 Skellefteå
Vecka 22 Stockholm

[/trow]