Grundkurs i Sprängteknik

48 lektioner à 45 min

Kursen är avsedd för ”normala” sprängarbasar som arbetar yrkesmässigt med sprängarbete och har minst ett års praktik och ger en behörighet av klass A. Sprängkort utfärdas efter genomgången godkänd kurs för de arbeten som praktiken gäller. Kursen är även lämplig som informationskurs för byggledare, konsulter, planerare, kalkylerare, myndighetspersoner med flera. Den krävs även som en del av kompetenskraven på en ansvarig sprängarbetsledare. I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter AFS 2007:1 ”Sprängarbete” har ökade krav på lektionstimmar, 48 timmar mot tidigare 40 timmar. Detta innebär längre kursdagar än övriga kurser.

I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

BEF medlemmar erhåller automatiskt 10% rabatt.

Kursledare: Ulf Jonsson

Pris: 13 500 kr

Våren 2018
Vecka 17 Stockholm, Jakobsberg 23-27 april
Vecka 20 Stockholm (engelska) 14-18 maj
Vecka 22 Stockholm, Jakobsberg 28 maj-1 juni

Hösten 2018
Vecka 36 Stockholm, Jakobsberg 3-7 september