Förtydligande av regler gällande transport och förvaring av sprängkapslar 1.4S