Viktig information gällande transporter av farligt gods genom centrala Sundsvall.

Viktig information gällande transporter av farligt gods genom centrala Sundsvall.
3 oktober, 2017 BEF

Viktig information gällande särskilda trafikregler för transporter av farligt gods genom centrala Sundsvall.

Se bifogat dokument från Länsstyrelsen i Västernorrland. HÄR!

Comments (0)

Lämna ett svar