Checklistor

Här nedan finner ni lite blanketter och checklistor som kan vara bra för er som ska handla upp eller anlita en bergsprängningsentreprenör.

Checklista Bergsprängning: En checklista för upphandling och utförande av bergsprängningsentreprenaden. Framtagen av den partsammansatta gruppen Olyckskommissionen Bergsprängning. Den finns även uppdelat separat i följande delar. Försättsblad till checklistorna, Upphandlingskrav vid bergsprängning, Checklista Upphandling, Checklista Ovan Jord, Checklista Under Jord.

Polisens Allmänna Villkor: En ”checklista” på vad som krävs för att spränga inom detaljplanelagt område

Checklista för konsumenter och byggföretag: Sveriges Byggindustriers checklista för upphandling av tjänster

Dynamit och dolor: Artikel med information om olika typer av sprängämne och orsaker till varför en dola uppstår och vad man kan göra för att minska riskerna vid planering av jobbet och val av sprängämne

Privatkund

Här finner ni material som lämpar sig när ni arbetar åt privatkunder, exempelvis förslag på avtal. Se även mer info under rubriken Privatkund vad som kan vara värt att tänka på.