Utbildning

BEF Utbildning är en del av föreningen och erbjuder våra medlemmar, övriga bergsprängare, beställare och övriga branschaktörer utbildningar inom såväl teknik som administration.

Specialbeställ en kurs!

Vi ordnar kurser efter behov. Tag kontakt så berättar vi mer!

Kontakt

Projektledare:
Anette Broman
Telefon: 070 693 68 98
E-post: anette@bef.nu

 

AB-Kurser

Till för att höja kompetensen hos bergsprängarna i AB 04.

För att ni ska veta era rättigheter och hur man går tillväga vid en eventuell tvist.

Kursen ger grundläggande kunskaper i AB 04 och skillnader mot ABT 06 med fokus på bergsprängning.

Läs mer

Nu förändrar vi bergsprängningsbranschen!

Bakgrunden till projektet är att bergsprängning skiljer sig markant från resterande utföranden inom bygg- och anläggningsbranschen. Bergsprängning är och kan vara extremt farligt om den utförs av okunniga och oseriösa personer. För att öka säkerheten för beställaren infördes Auktoriserad Bergsprängare.

Vad innebär det att ett företag är Auktoriserad Bergsprängare?

Företaget och dess personal genomgått en utbildning i Auktoriserad Bergsprängare hos BEF.

Företaget måste implementerat de rutiner som Auktoriserad Bergsprängare kräver.

Företag ska jobba systematiserat och kontrollerat

Frågor och Svar om Auktorisering

Vad är syftet med Auktoriserad Bergsprängare?

En garanti för att entreprenören har den bergkunskap som erfodras.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel på att företaget har den kompetens som krävs.

Beställaren skall finna ett mervärde i att anlita en Auktoriserad Bergsprängare.

Till kursanmälan

Hur går auktoriseringen till?

All personal i företaget har genomgått BEFs utbildning.  

Företaget måste inneha sprängkortet/borrkortet.

Fokus på säkerhet och riskfyllda moment, svenska lagar och föreskrifter, arbetsmiljö, KMA-system,  ADR körning, förvaring av sprängämnen och andra AFS-restriktioner.

 Två stycken prov på viktiga delar genomförs.

 

Kontakt

Projektledare:
Anette Broman
Telefon: 070 693 68 98
E-post: anette@bef.nu

 

Det finns mycket mer information om auktorisering i vår RAM-beskrivning. Läs den här!