BEF - driver utveckling genom samverkan.

För bergsprängningsentreprenörer och branschintressenter.

BEF – Bergsprängnings Entreprenörernas Förening, bildades 2001 och är en branschorganisation för bergsprängare. Vi har idag cirka 100 medlemsföretag spridda över hela landet.

Våra medlemsföretag utför 85 % av ovanjordsprängningarna i Sverige. I föreningen finns också en sektion för aktivt stödjande partners, det vill säga företag med en betydande roll inom bergsprängningsbranschen. För tillfället har vi 40 aktivt stödjande partners.

Frågor & Svar
Läs våra vanligaste frågor
eller ställ dina egna här

Besöksadress
Kommer snart

Postadress
Bergsprängningsentreprenörernas
Förening – BEF
Nya Stadens Torg 6
531 31 Lidköping

Kontakt
Jan Johansson: 070 899 91 54
jan@bef.nu

Borr och Spräng 2019

Senaste nytt i Bergsprängarbranschen

BEF utbildning hjälper er, såväl företag som sprängare, att få rätt utbildning. Vi kan erbjuda såväl branchgemensamma som företagsanpassade utbildningar.

Vi erbjuder bland annat kurser i AB, AMA med kursledare som är experter inom dessa områden. Vänd er till BEF med era frågor, så ska vi göra allt vi kan för att hjälpa er. Se våra kommande kurser nedan. 

Anmälan

Våra medlemsföretag utför 85 % av ovanjordsprängningarna i Sverige – med auktorisering blir de tryggare!

Auktoriserad Bergsprängare, är begreppet som förändrar bergsprängningsbranschen. Bakgrunden till projektet är att bergsprängning skiljer sig markant från resterande utföranden inom bygg- och anläggningsbranschen. Bergsprängning är och kan vara extremt farligt, om den utförs av okunniga och oseriösa personer.

Läs mer

En av de viktigaste frågorna i branschen är kompetensförsörjningen. Vi behöver fler Bergsprängare! Självklart är BEF engagerade i frågan.

För att locka fler unga och fler unga tjejer till bergsprängaryrket har BEF tagit fram filmen “Nike – en bergsprängare”. Se filmen och lyssna till Nikes betraktelse av yrket. Kanske just du skulle passa att jobba som bergsprängare?

Varje år ordnar BEF en serie mässor, seminarium och branschsammankomster.

Håll koll på denna del av hemsidan för att inte missa något av våra kommande event. De är mycket uppskattade och håller branschen samman.

Det finns inga dumma frågor. Inga frågor som är för små – eller för stora. 

Kan du gissa vilken som är den vanligaste frågan? På vår frågesida kan du ställa egna frågor och se andras frågor. Frågor och svar presenteras i rangordning efter hur populära det är

Till Frågor & Svar!