AB-Kurser

AB-Kurser

Bakgrund

En kurs för medlemmar I en bransch där allt större krav ställs på entreprenörer i så väl upphandlingar som utförande finns det ett behov av att höja kompetensen hos bergsprängarna i AB 04. Detta för att ni ska veta era rättigheter och hur man går tillväga vid en eventuell tvist. BEF arrangerar Grundkurs i AB tillsammans med Magnus Wollsén Advokat AB. Kursen kommer ge grundläggande kunskaper i AB 04 och skillnader mot ABT 06 med fokus på vad som berör bergsprängning.

Kursens innehåll

  • Kalkylförutsättningar
  • Kontraktshandlingarna, tolkningsfrågor
  • Förutsättningar
  • Ekonomifrågor
  • Tider, tidsförlängning, försening
  • Skadeståndsrätt, skadeståndsfrågor i AB
  • 04/ABT 06
  • Tvistehantering
  • Diskussion konkreta fall från deltagare

Kursledare: Advokaten Magnus Wollsén 

 

Kurs genomförs efter kunders förfrågan. För ytterligare information och pris, kontakta oss!