Auktoriserad Bergsprängare

Bakgrund

2009 togs det ett beslut på BEF:s föreningsstämma att implementera Auktoriserad Bergsprängare. Idag är vi 50 st auktoriserade bergsprängningsföretag och fler företag på väg. Bakgrunden till projektet är att bergsprängning skiljer sig markant från resterande utföranden inom bygg – och anläggningsbranschen. Bergsprängning är och kan vara extremt farligt om den utförs av okunniga och oseriösa personer. För att öka säkerheten för beställaren infördes Auktoriserad Bergsprängare.

Syfte

Syftet med Auktoriserad Bergsprängare är att garantera beställaren företag med den kunskap som krävs för att utföra bergsprängningar enligt svensk lag och övriga branschregler och säkerhetsställa att företagen jobbar på ett systematiskt sätt. Företagen skall minimera riskmoment och samtidigt leverera en hög kvalité. Det primära syftet är att beställaren i praktiken inte ska behöva ha någon egentlig bergkunskap om han anlitar en Auktoriserad Bergsprängare, men ändå känna sig trygg med att jobbet utförs säkert och professionellt. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel på att företaget och dess personal har den kompe ­ tens som krävs. Beställaren skall finna ett mervärde i att anlita en Auktoriserad Bergsprängare.

Vad innebär det att ett företag är Auktoriserad Bergsprängare?

Det innebär att företaget och dess personal genomgått en utbildning i Auktoriserad Bergsprängare som BEF – Bergsprängnings Entreprenörernas Förening ansvarar för. Som föreläsare används branschens främsta utbildare inom de olika områdena. Stor vikt i utbildningen lägges på att systematisera sitt dagliga arbete för att uppnå säkerhet och kvalité. Företagen måste implementera de rutiner som Auktoriserad Bergsprängare kräver vilket säkerställer att företag därmed jobbar systematiserat och kontrollerat. De är genom auktorisationen bundna till att dokumentera sitt arbete. Auktoriserad Bergsprängare är ett levande projekt där revision utförs löpande med en oberoende extern revisor som kontrollerar att företaget lever upp till de krav som Auktoriserad Bergsprängare innebär.

 

Kursledare: Jan Johansson, Anette Broman och Åke Ahlgren

 

Kurs genomförs efter kunders förfrågan. För ytterligare information och pris, kontakta oss!