Berglaget i Sverige AB

Vi utför alla slags sprängentreprenader men har den egentliga inriktningen på komplicerade och väldigt försiktiga sprängningar, vi utför även spräckning av berg med både handhållen så kallad darda och större så kallad superwedge. Vi utför även bergförstärkningar så som bultning, nätning och betongsprutning.

Vi har en fräsch maskinpark med bestående av 2 stora borrvagnar och 2 små borrvagnar och en superwedge men är under utveckling.

Vi jobbar i hela Mälardalen, men även i hela Sverige om så behövs.

000