Dolkurser

4 timmar à 45 min

Odetonerat sprängmedel kallas för dola, dvs. sprängmedel som av olika orsaker inte har detonerat och kan finnas kvar i borrhålet eller i det lossprängda berget. Anledningen till dolor kan vara många. Exempelvis kan sprängämnet skadats av fukt, sprängkapseln kan ha skiljts från sprängämnet under laddningsarbetet osv. Upptäcks en dola är det viktigt att man är försiktig och kontaktar ansvarig personal.

Kursen presenterar också hur man kan jobba med ”dolhundar”. En hund som är tränad att upptäcka och markera platsen där sprängämne kan finnas kvar i berget. Rutiner vid upptäckt/ misstanke om dola kommer att behandlas i denna kurs samt vad lagen säger i samband med risk för dola.
Kursens innehåll

• Vad är en dola?
• Historik, hur har dolor hanterats förr?
• Vilka arbetsmoment innebär risk?
• Varför uppstår dolor?
• Olika sprängämnen och tändsystem.
• Hur kan man minska antalet dolor.
• Förebyggande skydd.
• Dolhundar.
• Rutiner vid upptäckt/misstanke om dola.
• Vad säger lagen.
Genomförs på kundens förfrågan. Kontakta oss!

För ytterligare information och pris, kontakta oss!