Förnyelse av sprängkort

Klass A 24 lektioner à 45 min

Sprängkortets giltighetstid är 10 år och måste innan dess förnyas genom en repetitionskurs som har tonvikten lagd på säkerhet, bestämmelser och produktnyheter. För yrkesmässiga sprängarbasar med Sprängkort Klass A gäller en tredagarskurs.

I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

BEF medlemmar erhåller automatiskt 10% rabatt.

Pris: 10 000 kr

 

V 46 och 50 2019- V 4, V11, V 19 Jakobsberg, Stockholm