Sprängning med sprängklämma Safe-T-Cut

24 lektioner à 45 min

Kurs för personal som självständigt ska arbeta med sprängklämman Safe-T-Cut, som sprängarbasar. Rådet för Sprängteknisk Utbildning har fastlagt utökad kursplan från 16 till 24 timmar för denna typ av sprängarbasar. Kursen behandlar även sprängning med linskarvar.

I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

BEF medlemmar erhåller automatiskt 10% rabatt.

Pris: 9 600 kr

 

Vid intresse! Kontakta oss! anette@bef.nu