Sprängteknik för ovanjordsarbeten

40 lektioner à 45 min

En teknikkurs som ingår i kraven på behörighet för sprängning inom tätort ovanjord för sprängarbetsledare och sprängarbas som arbetar som ”Ersättare för sprängarbetsledare”.

Deltagarna bör ha förkunskaper motsvarande Grundkurs i sprängteknik. Kursen behandlar pall-, plan- och rörgravssprängning såväl tekniskt som ekonomiskt. Lämpliga produkter för ovanjordssprängning behandlas liksom säkerhet och miljöpåverkan på omgivningen.

I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

BEF medlemmar erhåller automatiskt 10% rabatt.

Pris: 13 000 kr

 

V 17  2019 23-26 april Jakobsberg, Stockholm