Sprängteknik för sprängarbetsledare

BEF-Bergsprängning

40 lektioner à 45 min

Kursen är avsedd för ”normala” sprängarbasar som arbetar yrkesmässigt Kursen är endast öppen för deltagare med godkänt resultat från såväl Grundkursen som Ovanjordskursen alternativt Underjordskursen. Enligt polismyndighetens föreskrifter krävs i tätort att såväl “Sprängarbetsledare” som ”Ersättare för sprängarbetsledare” (ofta sprängarbas i tätort) ska ha genomgått utbildningen. Kursen behandlar försiktig sprängning i tätort, miljö- kvalitets- samt ansvarsfrågor.

I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

BEF medlemmar erhåller automatiskt 10% rabatt.

Pris: 13 000 kr

 

V 21 2019 , 20-24 maj Jakobsberg, Stockholm