Sprängteknik för underjordsarbeten

40 lektioner à 45 min

En teknikkurs som ingår i kraven på behörighet för sprängning inom tätort underjord för Sprängarbetsledare och Sprängarbas som arbetar som ”Ersättare för sprängarbetsledare”. Deltagarna bör ha förkunskaper motsvarande Grundkurs i sprängteknik. Kursen behandlar produkter, teknik, bestämmelser och säkerhet vid bergbyggande under mark med betoning på ort- och tunneldrivning.

I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

BEF medlemmar erhåller automatiskt 10% rabatt.

Pris: 12 800 kr