Sprängning av mindre komplicerat slag samt med P2 produkter

Grundkurs Klass B för sprängning av mindre komplicerat slag

Klass B 32 lektioner à 45 min

För personer som arbetar med markarbeten, såsom skogs- och jordbruksarbeten, linjearbeten, gravgrävning, mindre schaktningsarbeten, krosspersonal och liknande, där sprängning ingått (hål över 22 mm, tätort) Kursen innehåller flera praktiska moment.
Begränsat sprängkort utfärdas efter genomgången kurs med godkänt såväl teoretiskt som praktiskt prov samt minst två års dokumenterad, praktisk erfarenhet där sprängning ingått.

I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

BEF medlemmar erhåller automatiskt 10% rabatt.

 

Kursen genomförs på kundens förfrågan. Vänligen kontakta oss för mer information!

Pris: 12 000 kr

Grundkurs för sprängning av mindre komplicerat slag

– Mindre än 22 mm, även med gasgenererande kompositioner och krutdrivna verktyg avsedda för sönderdelning av berg och betong. 24 lektioner à 45 min

För personer som arbetar med markarbeten, såsom skogs- och jordbruksarbeten, linjearbeten, gravgrävning, mindre schaktningsarbeten, och liknande, där spräckning ingått med gasgenererande kompositioner och krutdrivna verktyg. Kursen innehåller flera praktiska moment.

Begränsat sprängkort utfärdas efter genomgången kurs med godkänt såväl teoretiskt som praktiskt prov samt minst två års dokumenterad, praktisk erfarenhet där sprängning ingått.
Behörighet att använda krutpatroner enligt Arbetsmiljöverkets undantag enligt AFS 2007:1 samt enligt MSBFS 2015:7 utbildningskrav.

 

I kursen ingår inkluderande kurs, kursdokumentation, kaffe och lunch.

BEF medlemmar erhåller automatiskt 10% rabatt.

 

Kurserna genomförs löpande- kontakta oss för ditt kursdatum!

Pris: 9 200 kr