Dokument Beställa Sprängning

för Professionella beställare och Privata kunder

Dokument Beställa Sprängning

Här finner du blanketter, broschyrer och andra dokument som du har nytta av om du är professionell beställare eller privat beställare av sprängning. Klicka på valfritt alternativ i respektive kategori för att öppna länkat dokument.

Dokument för Privata kunder

INFORMATION

Information ”paket” för privatkund

PRIVATKUND KONSUMENT

För privatkunder har vi ställt samman ett ”paket” för att underlätta upphandling av sprängning vid uppdrag åt privatpersoner. Vid privat upphandling gäller konsumentköplagen vilket skiljer sig från upphandling i ”vanliga entreprenader”. Paketet innehåller ett antal dokument och hjälpmedel som kan brukas vid köp av sprängning dokumenten. De är hämtade från officiella hemsidor och samlade i vår egen BEF:s hemsida allt för att underlätta. Det vi i BEF tillhandahåller är ”Köp av sprängning (Privatperson/konsument) är ett enkelt underlag för att lättare kommunicera med sprängaren.

 

Dokument för Professionella beställare

INFORMATION

Information checklistor för beställare

CHECKLISTA UPPHANDLING

Checklista upphandling sprängning är avsedd att användas av inköpare av sprängning. Checklistan kan enkelt anpassas till aktuellt projekt genom att punkter i checklistan stryks eller helt enkelt utelämnas. Checklistan kan också användas vid upprättande av förfrågan då lämpliga punkter ur checklistan kan ingå i underlaget.

CHECKLISTOR KONTROLL

Övriga två checklistor används vid kontroller av projekt en för ovan jord och en för under jord lämpligen vid projektets arbetsmiljöronder. Använd checklistorna lika som ovan stryk det som inte behövs eller använd för riktade kontroller.