Vad är det minsta djup som man kan spränga?

0
0
Markerad som spam
Frågade 14 oktober, 2019 14:27
84 visningar
0
Privat svar

Det kan finnas tillfällen då man vill undvika att spränga för mycket, till exempel att man vill slippa bygga upp med mer massor eller att det blir mycket sprängsten att köra bort.

Det går alltså att spränga grundare än 1,0 meter. Allt har att göra med vilken håldiameter man använder samt hur tätt man borrar. Det är däremot många gånger att det mest ekonomiska är att man spränger cirka 1,0 m med de vanligaste förkommande borrvagnarna.

Markerad som spam
Svarade 14 oktober, 2019 14:28