Vad är en borrplan?

0
0
Markerad som spam
Frågade 12 juli, 2017 18:19
586 visningar
0
Privat svar

En borrplan är en skiss som visar hur hålen skall borras. Den visar antalet hål, hålens placering, hålens djup-, dimension och lutning. Det är helt enkelt en ritning på hur borrningen ska gå till.

Markerad som spam
Svarade 12 juli, 2017 18:19