Vad är en dola?

0
0
Markerad som spam
Frågade 12 juli, 2017 19:07
3459 visningar
0
Privat svar

Odetonerat sprängmedel kallas för dola, dvs. sprängmedel som av olika orsaker inte har detonerat och kan finnas kvar i borrhålet eller i det lossprängda berget. Anledningen till dolor kan vara många. Exempelvis kan sprängämnet skadats av fukt, sprängkapseln kan ha skiljts från sprängämnet under laddarbetet osv. Upptäcks en dola är det viktigt att man är försiktig och kontaktar ansvarig personal.

Markerad som spam
Svarade 12 juli, 2017 19:07