Vad är en riskanalys?

0
0
Markerad som spam
Frågade 12 juli, 2017 19:06
330 visningar
0
Privat svar

Med riskanalys avses en mer ingående riskbedömning, en systematisk identifiering av riskkällor samt en uppskattning av vad dessa risker innebär för hälsa, miljö eller egendom. Olika risker som sammanhänger med riskkällor identifieras och karakteriseras, men även sannolikheten att risker utlöses och olika konsekvenser därav bedöms. En mer fördjupande beskrivning går bland annat att hitta i Arbetsmiljöverkets AFS 2010:1 Berg- och gruvarbete.

Markerad som spam
Svarade 12 juli, 2017 19:06