Vad är en riskbedömning?

0
0
Markerad som spam
Frågade 12 juli, 2017 19:05
104 visningar
0
Privat svar

Innan berg- och sprängarbete inleds ska det göras en skriftlig riskbedömning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Med riskbedömning avses en bedömning av risken för olycksfall eller ohälsa i en risksituation i syfte att avgöra om åtgärder behövs för att reducera risker. I det enklare fallet omfattar den en identifiering av riskkällor och en uppskattning av risker.

Markerad som spam
Svarade 12 juli, 2017 19:05