Vad är en sprängjournal?

0
0
Markerad som spam
Frågade 12 juli, 2017 19:04
320 visningar
0
Privat svar

En sprängjournal är som en slags dagbok på hur sprängsalvan blev i verkligheten. Det är ett viktigt dokument och ett bevis på det jobb som utförts i händelse av tillbud, olycka eller skadeståndskrav enligt miljöbalken. En sprängjournal ska enligt AMA innehålla tidpunkt för sprängningen, hålsättningar för liv-, kant- och konturhål med största och minsta håldjup, håldimensioner, pip- och bottenladdningsvikter för tyngst laddade kant-, kontur- och livhål, total samverkande laddningsmängd, salvans läge i förhållande till sprängningsområde och en principiell tändplan.

En sprängjournal kan komma att utgöra viktigt bevismaterial och skall sparas i tio år. Från polisen finns det krav på att sprängjournal förs inom detaljplanelagt område.

Markerad som spam
Svarade 12 juli, 2017 19:04