Vad är en tändplan?

0
0
Markerad som spam
Frågade 12 juli, 2017 19:01
181 visningar
0
Privat svar

Den planen visar vilken tändartyp du använder (Nonel eller VA-kapsel) och den redovisar schematiskt tändföljden, dvs. i vilken ordning laddningarna detoneras. Med hjälp av olika tändföljder kan man styra salvans resultat.

Markerad som spam
Svarade 12 juli, 2017 19:02