Vad är sprängning?

0
0
Markerad som spam
Frågade 11 juli, 2017 10:08
530 visningar
0
Privat svar

Sprängning är när man använder sig av explosivämnen för att skapa explosioner. Sprängning används inom många områden av byggbranschen, bland annat vid grunder till byggnader och vägar, i gruvor och vid rivning. Det är en effektiv metod att enkelt demolera materialet.

Vid sprängning i berg så måste man först borra hål, som man sedan laddar med sprängmedel. När man spränger ett berg så krossas området runt borrhålet med kraften från sprängämnet. Det bildas sprickor av stötvågen som uppstår och som fortplantar sig i materialet. När denna stötvåg sedan reflekteras ger det upphov till en dragsprängning som då drar isär berget. Ett bergs tryckhållfasthet är tio gånger större en bergets draghållfasthet. Det är alltså dragkrafterna som i kombination med det gastryck som bildas i sprickorna i berget som gör att berget faller isär.

Markerad som spam
Svarade 12 juli, 2017 17:59