Vad är stenspräckare?

0
0
Markerad som spam
Frågade 12 juli, 2017 18:12
483 visningar
0
Privat svar

Stenspräckare omfattas av exakt samma regler som vanlig sprängning. Det innebär att det skall sökas tillstånd hos polisen inom detaljeplanelagt område och att övrig lagstiftning gäller med lättnader på vissa punkter. Det krävs också utbildning för att få använda sig av denna typ av utrustning. Utbildningen ska tillhandahållas av leverantören. Innehavare av vanligt sprängkort besitter redan den kompetensen. Metoden går ut på att man genom krutpatron spräcker stenen, vilket ger relativt små vibrationer. Samma effekt kan uppnås genom traditionell försiktig sprängning. Även ifall vibrationerna kan vara små rekommenderas alltid vibrationsmätning inom tätbebyggt område.

BEF vill höja ett varningens finger. Det är inte metoden det är fel på. Många av våra medlemsföretag har denna utrustning. Problemet är att det är många oseriösa företag som kommit in i branschen och spräcker sten lite hur som helst utan att följa de lagar och regler som gäller. Dessa företag använder utrustningen felaktigt genom exempelvis överladdning eller använder vanlig dynamit. Stenkast på flera hundra meter kan även uppnås. Tyvärr har även en dödsolycka inträffat.

Markerad som spam
Svarade 12 juli, 2017 18:12