Vad är wiresågning?

0
0
Markerad som spam
Frågade 12 juli, 2017 18:14
179 visningar
0
Privat svar

Då omgivningen inte tål vibrationer eller man vill ha en slät yta, är wiresågning ett alternativ. Wiresågning är en mångsidig metod, som bland annat används vid tunnelbyggnad, vid rivning av betongkonstruktioner, vid stenbrott osv.

Först borras ett antal hål, som begränsar den volym som ska sågas bort. Därefter träs en diamantbeklädd stålwire genom borrhålen. Wiren kopplas samman till en slinga som dras runt av en speciell maskin. Metoden ger slät yta och orsakar små vibrationer. Därför används den som alternativ till sprängning t.ex. då omgivningen är känslig.

Markerad som spam
Svarade 12 juli, 2017 18:14