Vad händer efter sprängning?

0
0
Markerad som spam
Frågade 12 juli, 2017 18:02
88 visningar
0
Privat svar

Efter sprängning så inspekteras salvan av sprängarbas varefter sprängarbas ger klartecken att återvända till säkerhetsområdet. Det kan finnas lösa stenar kvar på bergväggen och berget behöver då skrotas för att undvika att stenarna trillar ner senare.

Markerad som spam
Svarade 12 juli, 2017 18:03