Vad händer innan sprängning?

0
0
Markerad som spam
Frågade 11 juli, 2017 10:21
207 visningar
0
Privat svar

Innan man spränger börjar man med att ta reda på bergets geologi och struktur. Man gör upp en plan över hur sprängarbetet ska utföras, innehållandes bland annat borr- och laddplan. En riskbedömning ska alltid göras innan sprängning. Man ansöker sedan om nödvändiga tillstånd. Inom detaljplanelagt område söker man exempelvis tillstånd till sprängning innan hos polisen. Berget täcks sedan av från jord och lösa stenar innan man borrar hål i berget. Hålen laddas med sprängämne och salvan kopplas ihop. Spränger man i närheten av människor och byggnader så täcks berget med stora gummimattor gjorda av gamla bildäck. Detta begränsar då risken för stensprut.

Markerad som spam
Svarade 12 juli, 2017 18:00