Vad händer om sprängningen skulle gå fel?

0
0
Markerad som spam
Frågade 12 juli, 2017 18:04
126 visningar
0
Privat svar

Tyvärr är sprängbranschen mänsklig. Som i alla andra branscher kan det ibland gå snett. Berg är ett levande material som ibland inte går att förutsäga hur det kommer falla ut. Stenkast och för stora vibrationer kan drabba även den bäste sprängaren. Det tråkiga är att det kan få stora konsekvenser och innebära omfattande skador.

Eftersom våra auktoriserade företag arbetar med kvalitet och säkerhet i fokus så borde dock chansen minska för sådana händelser. Din trygghet med en Auktoriserad Bergsprängare är att företagen har rutiner för hur de ska agera i händelse av att något går fel. Alla auktoriserade företag har också åtagit sig att följa allmänna reklamationsnämnden utslag.

Läs mer under rubriken beställare om vad du som byggherre har för ansvar.

Markerad som spam
Svarade 12 juli, 2017 18:10