Vad händer under sprängning?

0
0
Markerad som spam
Frågade 11 juli, 2017 10:45
302 visningar
0
Privat svar

Under sprängning är det viktigt att man följer sprängarbasens anvisningar. Inga personer får befinna sig inom säkerhetsområdet. I samband med sprängning så signaleras det korta signaler cirka tre minuter för sprängning och sedan en lång signal i cirka 30 sekunder när sprängningen är över. Befinner du dig i närheten av sprängningen kan du komma att uppleva kraftigt buller och kanske en luftstötvåg.

Markerad som spam
Svarade 12 juli, 2017 18:01