Vad innebär vibrationen?

0
0
Markerad som spam
Frågade 12 juli, 2017 18:15
1052 visningar
0
Privat svar

Det är vanligt att den luftstötvåg som uppstår vid sprängning förväxlas med markvibrationer. Vid markvibrationer kan det finnas risk för fortplantning som kan orsaka skador på omgivningen. Därför mäts dessa värden genom att man placerar vibrationsmätare på ett flertal byggnader inom riskområdet. Innan sprängningen så bestäms mätbara gränsvärden. Varje fastighet får sina egna gränsvärden. Detta hjälper sprängentreprenören i dess arbete att dimensionera kraften i sprängningen. För de byggnader där det finns risk för skador på grund av sprängningen görs även en besiktning innan och efter sprängning. Detta skapar trygghet för både fastighetsägare och sprängentreprenör.

Vibrationer och sprickor orsakas vanligen av vardagliga fenomen. I ett normalt boende så vibrerar det minst lika mycket från möbler som flyttas, dörrar som slås igen, livliga aktiviteter, hög musik och om- eller tillbyggnationer som vid en vanlig sprängning.

Sprickor i hus uppstår på grund av att huset sätter sig. Detta sker normalt de första 5-10 åren. Efter denna första intensiva period fortsätter sprickor att uppstå när huset åldras, fast inte i samma takt. Andra vanliga orsaker är vädrets inverkan som dagligen utsätter huset för stora påfrestningar som vind, kyla, snö, fuktighet, tjäle och temperaturväxlingar.

Har inte en besiktning av byggnaden gjorts eller mätning av vibrationerna så är det svårt att bevisa när husets skador uppstått. Det kan alltså vara väl värt att utföra besiktning och mätning av byggnaden.

Markerad som spam
Svarade 12 juli, 2017 18:15