Medlemmar

Många fördelar med medlemskap!

Som medlem i BEF har får du som entreprenör många fördelar. Du får styrkan att vara med i en organisation som genom samverkan driver utvecklingen i branschen framåt. Som medlem i BEF får du stöd i din dagliga verksamhet och ett stort kontaktnät.

“Jag hittar inga nackdelar med BEF, jag tycker bara det är bra. Skitbra, rent ut sagt. Man behöver vara ett kollektiv.”

För att ansöka om medlemskap i BEF skriv ut och fyll i Ansökan. Skicka den sedan per post till: BEF, Nya Stadens Torg 6, 531 31 Lidköping

Fördelar med medlemskap

 • Vi hjälper till och bevakar dina intressen som bergsprängningsentreprenör
 • Vi hjälper dig i dina kontakter med beställare, myndigheter och fackliga organisationer
 • Vi ger omfattande medlemsservice inom bl.a. entreprenad- och affärsjuridik, geoteknik, arbetsmiljö , transport- och förvaringsbestämmelser, försäkringar, maskinfinansiering etc.
 • Avtal med Ford person- och transportbilar
 • Vi erbjuder stödmaterial som underlättar din dagliga verksamhet
 • Vi hjälper dig att utveckla din verksamhet

Förpliktelser med medlemskap

 • Verksamheten skall bedrivas med iakttagande av gällande lagar och förordningar.
 • F – skattebevis skall innehas.
 • Tillfredställande försäkring gällande skada på person och egendom skall innehas.
 • Vid utförande av uppdrag hålla för ändamålet kompetent arbetskraft och fullgod utrustning.
 • Uppdragen skall utföras på ett fackmannamässigt sätt.
 • Utslag från Allmänna Reklamationsnämnden skall följas.
 • Alla medlemmar skall ha tagit del av BEF:s Kvalitets & Miljömanual.
 • Alla medlemmar skall ha tagit del av BEF:s etiska regler.
 • BEF:s värderingar kring säkerhet (ex Säker sprängning), ekonomi, kvalité, miljö och etik skall delas.
 • Alla medlemmar skall verka för att föreningen syns och marknadsföres på ett positivt sätt.

För en fullständig lista över våra medlemmar klicka här