Medlemssidor

Välkommen bäste medlem,

BEF:s medlemssidor är en exklusiv avdelning för BEF:s medlemmar där du som medlem hittar medlemsnyheter, checklistor, handböcker, anvisningar, blanketter och mycket annat som du har nytta av i ditt dagliga arbete.

En nyhet är Dokumentportalen där du hittar alla dokument, blanketter och mallar för ditt arbete som sprängare.

Är det något du saknar eller om du har allmänna synpunkter eller frågor rörande medlemssidorna eller hemsidan i övrigt, hör av dig till oss.

Vänliga Hälsningar BEF