Rabattavtal för medlemmar

Ramavtal personlarm

I AFS 2010:1 7 § kan man läsa: Vid planering och utförande av arbetet ska möjligheten till kontakt med andra människor beaktas. Personlig kontakt eller annan kommunikation med andra människor ska hållas regelbundet. Om personlig kontakt inte är möjlig ska trådlös kommunikation finnas.

I många år har det diskuterats hur man ska lösa problemet med ensamarbete. Främst gäller väl detta borrvagnsförare som emellanåt befinner sig på arbetsplatser där det saknas annan personal. Även, tex i en bergtäkt, där det förekommer många olika arbeten, så står man oftast relativt ensam uppe på pallen och kontakt med den övriga personalen är ringa.

Vår bransch kan även utsättas för hot och våld, till exempel när man hämtar/lämnar sprängmedel i förråd, eller under transporten till och från arbetsplatsen, 

Som en del av en lösning samt för att öka tryggheten, kan personalen förses med personlarm, där man själv kan larma om något inträffar eller automatiskt när vissa parametrar är uppfyllda. 

BEF har nu träffat ett ramavtal med en leverantör av personlarm, där vi är övertygade om att vi kommit fram till en bra lösning med en leverantör som har hög tillförlitlighet samt bra service och support till ett konkurrenskraftigt pris.

Om ni medlemsföretag är intresserade av att skaffa larm för er själva och/eller er personal ska ni kontakta Andreas Nyström, Axel Group AB, på telefon 072-062 79 90 eller E-post andreas.nystrom@axel.se. För information kan man också besöka deras hemsida www.personlarm.se.