Bra att veta om EU:s Dataskyddsförordning.

Bra att veta om EU:s Dataskyddsförordning.
21 april, 2017 BEF
Dataskyddsförordningen kommer att gälla som lag i Sverige och ersätta personuppgiftslagen. Den kommer dock behöva kompletteras med vissa nationella regler. Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå hur den svenska lagstiftningen på området bäst anpassas till förordningen. Här kan ni läsa om den nya Dataskyddsförordningen från EU som börjar gälla i mitten av 2018.
Uppgifterna kommer från Datainspektionen.

EU: nya dataskyddsförordning.