EPC

EPC
14 februari, 2017 Karin Enberg

EPC Sverige AB är en del av EPC Groupe med specialisering av sprängmedel och EPCrelaterade tjänster. Vi är rikstäckande med stationer från Björkdal i norr till Boalt i söder.
På västkusten har vi Göteborg och i mitten av landet ligger ytterligare tre stationer, Sundsvall, Torpshammar och Härnösand. Huvudkontoret finns i Eskilstuna.
Er partner; Vi gör inte detta för vår skull,
vi gör det för Er!

Läs mer på vår hemsida www.epc-groupe.se