Information gällande ID06 från Nexus

Information gällande ID06 från Nexus
22 oktober, 2016 BEF
bef-id06

Vad är ID 06?

ID06 är ett fotoID-kort för byggbranschen, framtaget av Sveriges Byggindustrier och Byggbranschen i samverkan. Avsikten med kortet är att försvåra för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen vilket försvårar svartarbete och höjer säkerheten på byggen.

Vem ska ha ett ID06-kort?

Alla företag kan ansöka om ID06-kort! Kortet ska utfärdas av det bolaget som betalar den anställdas lön och arbetsgivareavgifter. Det är med andra ord inte tillåtet att beställa till företagets underentreprenörer.

Hur beställer jag ID06?

Du behöver registrera ditt företag innan du kan beställa kort, formuläret hittar du här:

http://www.nexusid06.se/ny-kund/ansokan-om-id06-konto/

Är du en ny kund så måste du ansöka om ett ID06-konto. (Detta skall göras endast om ert företag inte redan är registrerade för ID06-kort.)

  1. Fyll i dina företagsuppgifter
  2. Signera delegeringsbeviset

Efter att du avslutat registreringen får du ett mejl med ett delegeringsbevis bifogat som pdf. Printa ut detta delegeringsbevis, läs och signera på anvisad plats. Det signerade delegeringsbeviset skickas sedan till Nexus.

Försändelsen skickas till:
Nexus ID Solutions AB, ID06 registrering, Telefonvägen 26, 126 26 Hägersten

Du kan också faxa delegeringsbeviset till 08-685 45 61 eller scanna in det och skicka till id06@nexusgrupp.com. Vi gör en upplysning och kontrollerar ert företag för att det ska kunna registreras och godkännas i ID06-systemet med möjlighet att beställa ID06-kort.