Information om PECCS

Information om PECCS
16 januari, 2017 BEF

Projektet PECCS

Pan European Competency Certifikat för Shot firers/blast designers
(genom European Federation of Explosive Engineers)
Syftet är att skapa en kurs, i enlighet med gällande europeiska krav för en standardiserad bedömning av teknisk kompetens för bergsprängareyrket inom Europeiska unionen.

Projektledare för PECCS är BEF. Tillsammans med 7 partnerländer. Norge, Tyskland , Estland, UK, Portugal, Frankrike, samt Rumänien. Projektet löper över tre år med start i september 2016.

Kursen som kommer att baseras på ett material med 6 kapitel från ett tidigare projekt och ett extra kapitel läggs till om att spränga tunnlar. Materialet gås igenom och moderniseras.

Under det här projektet samarbetar alla parter för att skapa övningar och prov till materialen. Allt detta kommer att sättas ihop till en kurs som också kommer att finnas tillgänglig som online-kurs.

Resultaten av detta projekt: läromedel (kurs) med undersökande frågor, övningar, en webbaserad onlinekurs, kommer att finnas tillgänglig på internet för gratis www.shotfirer.eu.

En guidebok baserat på inlärningsmaterial för lärare och sköt firers som vill lära sig självständigt på nätet kommer också att tas fram inom ramen för projektet

Projektet finansieras av Europeiska kommissionen inom ramen för Erasmus + -programmet.

Läs mer på PECCS hemsida