Infrastrukturprojekt och Seveso. Vad gäller?

Infrastrukturprojekt och Seveso. Vad gäller?
7 mars, 2017 BEF

För Allmän kännedom.

Detta är MSB´s svar till länstyrelsen när det gäller infrastrukturprojekt och Seveso.

Infrastrukturprojekt, kan dessa bli Sevesoverksamheter ? (fråga kopplat till sprängning av berg, bergtäkter)

Direktivet har ett undantag för ”Utvinning, nämligen provbrytning, brytning och bearbetning, av mineral i gruvor och dagbrott, inklusive med hjälp av borrhål.” Sverige har inte genomfört undantaget kopplat till att Industriolycks-konventionen (FN) inte har ett sådant undantag.
Direktivet gör alltså undantag för utvinning av mineraler. Inget står dock om väg- eller järnvägsbyggande. Väg- eller järnvägsbyggande kan normalt sett inte anses omfattas av regler kring mineralbrytning och innefattas alltså inte av EU:s undantag. MSB har inte deltagit vid några diskussioner om detta inom EU, inte heller omfattar EU:s ”Questions and Answers” väg- eller järnvägsbyggen. MSB anser att detta tyder på att EU inte haft för avsikt att reglera väg- och järnvägsbyggen som Sevesoverksamheter. Den rättsliga grunden är dock svag”

Med detta som grund menar vi alltså att infrastrukturprojekt inte är tänkta att omfattas av Sevesoreglerna.

Med vänlig hälsning

Ann-Sofie Eriksson
Enhetschef
_____________________________________
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Säker hantering av farliga ämnen
651 81 Karlstad