Norab

Norab
14 februari, 2017 BEF

Norab är ett komplett sprängämnesföretag med starka varumärken som Tovex, ett vattengel sprängämne för säkra sprängningar, Minex Eco, vår dynamit med NG som även kan fås med extra NG för mera kraft, Austin sprängkapslar, elektronik, el och non-el. Bernhard, bulk från egen fabrik. Anex/Hydranex, vår handgjorda anfo med eller utan vattentålighet. Detonex vår pentylstubin.

Vi har den bästa leverans- och laddservicen som går att uppbringa.

För att säkerställa Ert sprängresultat erbjuder vi tjänster som Inmätning, VOD-mätning och film på varje salva.

Vi har leveranser inom Sverige varje vardag, varje vecka!