Orica

Orica
14 februari, 2017 Karin Enberg

Orica är världens största leverantör av kommersiella sprängämnen och spräng system och världens ledande leverantör av

marksupportlösningar inom underjordsbrytning, byggande, tunnel-och anläggningsarbeten.
Orica är också en ledande global leverantör av mineralprocesskemikalier och tjänster.

På Orica har vi åtagit oss att utveckla morgondagens teknik och lösa dagens utmaningar tillsammans med våra kunder
i samband med ovanjords och underjordsbrytning, tunnel, stenbrott, byggnation och olje-och gasmarknaderna.

Orica vision är att erbjuda Clever Resourceful lösningar till sina kunder runt om i världen.

www.oricaminingservices.com/se/sv