Pan European Competency Certificate for Shotfirers / Blast Designers

Pan European Competency Certificate for Shotfirers / Blast Designers
27 mars, 2017 BEF

Senaste nytt från PECCS by EFEE och Erasmus+

Nu har vi haft vårt andra gemensamma möte i Portugal. Alla partners var på plats och mötet varade i två dagar.
Värd för mötet var Jose Gois, som är lektor på Universidade de Coimbra.
På mötet fördes diskussioner kring de läromedel som arbetats fram.
De 7 kapitel som nu börjar ta form efter många och intensiva diskussioner är:

-Type of rock/ Geology
-Drilling and Machinery
-Explosives
-Initiation systems
-Blasting Theory
-Blasting close to structures
-Tunnelling

Frågor och kompletterande material arbetas nu fram genom kontinuerliga kontakter mellan alla projektpartners.
Vår första testomgång kommer att ske i Stockholm i höst. Då kommer vi kommer presentera materialet/ kursen i sin helhet, med alla kapitel och tillhörande frågematerial. Denna worshop kommer att ta 3 dagar. Det kommer deltagare från Norge, Estland, Sverige samt andra intresserade.
Det är viktigt att vi kan samla så mycket feedback och respons som möjligt för att kunna fortsätta att utveckla materilat/utbildningen.

Om du är intresserad av att delta, varmt välkommen att anmäla ditt intresse. anette@bef.nu

På bilden syns alla deltagare på mötet i Coimbra,
från vänster

Anette Broman, BEF, Sverige
Jan Johansson, BEF, Sverige
Anne Charline Sauvage, Egide Environnement, Frankrike
Duro Anghelache, Rumänien
Teele Tuuna, Voglers Eesti, Estland
Nigel Tylor, Demrock, UK
Viive Tuuna, Voglers Eesti, Estland
Fredrik Viking, BEF, Sverige
Jose Gois, Universidade Coimbra, Portugal
Jörg Rennert, Dresdner Sprengschule, Tyskland
Karl Kure, Kure Fjellspregningsteknikk, Norge

Följ oss gärna på Facebook!

Mer information hittar du på PECCS hemsida. www.shotfirer.eu