Sandvik

Sandvik
14 februari, 2017 BEF

Sandvik Mining and Rock Technology är ett affärsområde i Sandvik-koncernen och en världsledande leverantör av maskiner, verktyg, service och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin. Tillämpningsområdena omfattar exempelvis bergborrning, bergavverkning, krossning och sortering, lastning och transport, tunneldrivning och rivning och demolering.

 

Sandvik Mining and Construction Sverige AB är det svenska säljbolaget.

 

ROCKTECHNOLOGY:SANDVIK