Sandvik

Sandvik
14 februari, 2017 Karin Enberg

Sandvik Mining and Rock Technology är ett affärsområde i Sandvik-koncernen och en världsledande leverantör av maskiner, verktyg, service och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin. Tillämpningsområdena omfattar exempelvis bergborrning, bergavverkning, krossning och sortering, lastning och transport, tunneldrivning och rivning och demolering.

Sandvik Commando DC300Ri PressRelease

Sandvik Mining and Construction Sverige AB är det svenska säljbolaget.

ROCKTECHNOLOGY:SANDVIK