Om BEF

BEF – Bergsprängnings Entreprenörernas Förening, bildades 2001 och är en branschorganisation för bergsprängare. Vi har idag cirka 100 medlemsföretag spridda över hela landet. Våra medlemsföretag utför 85 % av ovanjordsprängningarna i Sverige. I föreningen finns också en sektion för aktivt stödjande partners, det vill säga företag med en betydande roll inom bergsprängningsbranschen. För tillfället har vi 40 aktivt stödjande partners.

Genom branschsamverkan är BEF med och driver utvecklingen i branschen. Vi arbetar aktivt med att försöka förbättra bergsprängningsentreprenörernas villkor. Vi finns till för att främja våra medlemmars ekonomiska intressen och stödja dem i såväl dagliga frågor som långsiktiga utvecklingsprojekt. Vi verkar för att bergsprängningsbranschen ska uppnå en stabilare ställning i näringsliv och samhälle. Vi påverkar genom dialog myndigheter, beställare och övriga branschintressenter för en positiv utveckling av vår bransch.

Föreningen är remissinstans till MSB – Myndigheten för Samhälle och Beredskap, Arbetsmiljöverket och Polismyndigheten. Vi är även medlemmar i Rådet för Sprängteknisk Utbildning, EFEE – European Federation of Explosives Engineers, Sveriges Byggindustrier, Bergsprängningskommittén såväl som nätverket BERGSAM.

Ett prioriterat ärende är att förmedla gällande bestämmelser till våra medlemsföretag samtidigt som vi även tar en aktiv roll i att påverka nya bestämmelser.

En gång var fjärde månad ger vi ut BEF-Nytt som är en medlemstidning, men som går ut till stora delar branschen och som är mycket uppskattad. Den innehåller den senaste informationen om vad som hänt samt är på gång i branschen och artiklar om intressanta projekt, samtidigt som den försöker visa en bergsprängares vardag.

Ett annat stort projekt är Auktoriserad Bergsprängare som håller på att förändra bergsprängningsbranschen. BEF har infört en auktorisation av sina medlemsföretag där man skapar trygghet för beställaren genom fokus på arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet. Mer om detta finner du under rubriken Auktoriserad Bergsprängare.