BEF:s etiska regler

BEF:s etiska regler

Följande etiska regler för BEF är framtagna för att internt stärka arbetet med vår branschs utveckling till ett fördömde inom entreprenadbranschen och att externt uppmärksamma detta vilket bör ses positivt hos myndigheter, beställare och yrkesväljande ungdom.

Branschföredöme

Att inom vår bransch vara de företag som inom alla områden så långt som praktiskt möjligt vara ett fördömde och därmed påverka övriga aktörer.

Yrkesheder

Att i varje uppdrag utföra  professionella lösningar med kvalitet, miljö och säkerhetstänkande i högsätet.

Affärsmannaskap

Att i dess positiva bemärkelse vara en affärsman och entreprenör som utvecklar verksamheten till fromma för alla involverade parter.

Svartarbete

Sk. Svartarbete får ej förekomma. Sveriges Byggindustriers och Byggnads riktlinjer inom ID 06 ska följas.

Långsiktiga relationer

Att prioritera långsiktiga affärsrelationer som baseras på öppenhet, ärlighet och engagemang från samtliga parter.

Utveckling

Att driva utvecklingen inom branschen ur såväl det tekniska som humana perspektivet. Detta arbete skall ske i samarbete med våra partners och övriga bransch intressenter.

Arbetsmiljö

God arbetsmiljö är också en förutsättning för framgångsrik personalrekrytering. Att följa gällande lagar och förordningar räcker inte för att attrahera nya medarbetare. Företaget ska verka för en drogfri arbetsmiljö.

Personalengagemang

Att vara medveten det faktum att grunden för ett företags framgång är engagerad och motiverad personal och att detta nås genom allas delaktighet.

Miljön

Att så långt som tekniskt och ekonomiskt möjligt ta ett ansvar för en långsiktig ekonomisk utveckling i samhället genom att visa miljöhänsyn.