BEF:s Målsättningar

BEF:s målsättningar

”Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för att bergsprängningsbranschen ska uppnå en stabilare ställning inom näringslivet och samhället.”

Detta innebär att föreningen ska påverka utformning av myndigheternas regler och bestämmelser som omfattar bergsprängningsbranschen, samt verka för att förutsättningar för utförande av sprängningsarbeten underlättas genom förbättrade tekniska specifikationer.

 Arbetet genomförs i dialog med entreprenörer, beställare och tekniska sakkunniga, så att remisser från myndigheter kan svaras utifrån branschens ögon.

”Föreningen ska verka för att öka möjligheterna att rekrytera nya bergsprängare. Detta ska göras genom att återställa yrkets status samt genom förbättring av utbildningen inom området”.

Detta innebär att föreningen håller ständig kontakt med branschorganisationer, utbildare och myndigheter.

”Föreningen ska aktivt bidra till den sprängtekniska utvecklingen genom att påverka forsknings- och utvecklingsarbeten så att den får en mer praktisk och tillämpad inriktning.”

Detta innebär att föreningen håller ständig kontakt/dialog med högskolor, leverantörer, myndigheter och andra organisationer.