BEF:s Policy

Kvalitetspolicy

BEF:s medlemsföretag skall utifrån befintliga lagar och krav, samt kvalitetshandboken, styra och kontrollera verksamheten med hjälp av kompetens och delegerat ansvar, med målsättning att göra rätt från början så att rätt kvalitet uppnås, minimera reklamationer och kostnader.

Arbetsmiljöpolicy

BEF:s medlemsföretag skall ha en god arbetsmiljö som kännetecken och alla i företagen tar ett personligt ansvar för arbetsmiljön. Detta medverkar till att medlemsföretagen blir attraktiva för anställda, kunder och partners.

Miljöpolicy

BEF:s medlemsföretag följer alltid lagar och förordningar och strävar alltid efter förbättring avseende miljöhänsyn vid val av metoder, material, tjänster och transporter. Grunden för allt miljöarbete är kunskap och engagemang.

BEF:s miljöarbete grundar sig på Miljöbalkens allmänna hänsynsregler (kap 2) t.ex. Kunskapskravet, försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen