Länkar

Länkar

Här är en lista över myndigheter och organisationer med anknytning till bergsprängningsbranschen. Besök deras hemsidor, där hittar du mycket material som du kan ha nytta av i ditt dagliga arbete.

Organisation Hemsida
Arbetsmiljöverket www.av.se
Svenska Bergteknikföreningen www.bergsprangningskommitten.se
Bergsskolan Filipstad www.bergsskolan.se
Byggindustrin www.byggindustrin.com
Byggsektorns kretsloppsråd www.kretsloppsradet.se
EFEE www.efee-web.org
Geologins Dag www.geologinsdag.nu
Kista Gymnasium www.kia.edu.stockholm.se
MinFo www.minfo.se
Myndigheten för samhällskydd och beredskap www.msb.se
Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se
PECCS www.shotfirer.eu//a>
Riksdagen www.riksdagen.se
SIS – Swedish Standard Institute www.sis.se
Spångbergsgymnasiet Filipstad www.filipstad.se/gy
SveMin www.svemin.se
Svensk Byggtjänst www.byggtjanst.se
Svenska kalkföreningen www.kalkforeningen.se
Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se
Sveriges Bergmaterialindustri www.sbmi.org
Sveriges Byggindustrier www.bygg.org
Sveriges geologiska undersökning www.sgu.se
Sveriges Stenindustriförbund www.sten.se
Trafikverket www.trafikverket.se